Skip to main content

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10§:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä:

Ihoklinikka Nuortio
Uudenmaankatu 18
20500 Turku

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:

Petra Nuortio
Uudenmaankatu 18
20500 Turku

3. Rekisterin nimi:

Ihoklinikka Nuortion asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella tarvittaessa seuraavissa toimenpiteissä:

  • Asiassuhteen hoito
  • Asiakas-ja suoramarkkinointi
  • Mielipidetutkimus

Asiakkaalla on oikeus erikseen kieltää tietojensa luovuttaminen ja käyttö tämän rekisterin toimenpiteissä.

5. Rekisterin tietosisältö

  • etunimi
  • sukunimi
  • osoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen oikeellisuus

Tämän rekisterin tiedot saadaan asiakkaan täyttäessä esitietolomakeen ennen hoidon alkua.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, eikä henkilötietoja siirretä EU:n ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen

Asiakkaan tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta. Lisäksi Ihoklinikka Nuortiolla on oikeus poistaa tietoja oman valvonnan seurauksena.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niihin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Manuaalisesti kerätyt tiedot siirretään salatun yhteyden avulla asiakastietokantaan digitaaliseen muotoon. Digitaalinen asiakaskanta on suojattu palomuurilla.

Evästekäytäntö

Mitä evästeet ovat?

Eväste on dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Selain lähettää tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka pyynnön yhteydessä.
Lue lisää: wikipedia

Käyttämämme evästeet

Käytämme sivuston analysoinnissa Google Analytics –palvelua. Google Analytics on ilmainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma, jota käytetään WWW-selaimen välityksellä. Kävijöistä kerätyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle, josta niistä koottuja tilastoja voidaan tutkia Analytics-ohjelmaan kirjautumalla.
Lue lisää: Google Analytics

Mihin käytämme evästeitä

Evästeidän käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme.

Evästeiden poistaminen

Voit halutessasi estää evästeiden käytön tai poistaa selaimeesi tallennetut evästeet.
Lue lisää: Chrome, Windows Explorer, Firefox, Safari